Private Sessions

Rida Kıraşı

Somatic Experiencing | 60 Minutes

Somatic Experiencing (SE™) is a body-oriented therapeutic model applied for healing trauma and other stress disorders. It is based on a multidisciplinary intersection of physiology, psychology, biology, neuroscience, indigenous healing practices and has been clinically applied for more than four decades. It is the life’s work of Dr. Peter A. Levine.

The SE approach releases traumatic shock and the wounds of emotional and early developmental attachment trauma. The Somatic Experiencing approach facilitates the completion of self-protective motor responses and the release of the survival energy bound in the body, thus addressing the root cause of trauma symptoms. This is approached by gently guiding clients to develop increasing tolerance for difficult bodily sensations and suppressed emotions.

Sound Healing Therapy | 60 Minutes 

Rida, a graduate of British Academy of Sound Therapy as a Sound Healing Therapist uses BAST method in her sessions. This method combines carefully considered therapeutic sound techniques which have been shown to affect physiology, neurology and psychology with a form of reflective enquiry (a kind of questioning).The therapeutic sound and sound therapy techniques are delivered using tonal and rhythmic instruments and voice. Combining more than 40 instruments in a specific way to influence brainwave frequencies, enables a person to enter an altered state of consciousness (ASC) similar to very deep relaxation or meditation. In this state many different therapeutic process occur and the session ends with a reflective enquiry. 

To book a private session with Rida, email here

Can Dedeoğlu

Sound Meditation | 60 Minutes

The placement of Sound Healing and Meditation instruments provides the space to turn into a meditative sound sphere. The 3-dimensional sound sphere is created by using gongs, himalayan bowls, flutes, crystal bowls, ocean drum, aqua drum, bells, drums and other sound healing and meditation instruments. Sound therapy instruments use a principle called 'entrainment' to bring brain waves into a meditative field.

To book a private session with Can, email here

Melis Şenol Aşkaroğlu

Astrology Chart Reading | 60 Minutes | Session in Turkish

Birebir seanslarda kişinin doğum bilgileri baz alınarak çıkarılan astrolojik doğum haritasını yorumluyorum. Bu doğrultuda odaklanılan konu ne ise astrolojik açıdan dünü,bugünü,yarınını ele alarak kişinin farkındalığına hizmet edecek bilgileri paylaştığım bir seans türüdür. Danışanımın ihtiyacına bağlı olarak çalışılan konuya göre belirlediğimiz benim yönlendirdiğim meditasyon pratiğiyle de seansı sonlandırıyoruz.

Melis Hakkında: Astrolog ve Meditasyon Rehberi

Zihin,beden ve ruh aynı hizada olmasının insanın hayat kalitesi üzerindeki etkilerini deneyimlerken,10 yaşından beri kesintisiz ilgilendiğim astroloji 2015 yılında tekrar ve güçlü bir şekilde karşıma çıktı.

Bu doğrultuda aldığım eğitimler sonucunda 2017 yılının başlangıcı itibariyle de astrolojiyi meditasyon çalışmalarımla harmanlayarak kullanmaya başladım. İçinde bulunduğumuz güneş sistemini oluşturan gökyüzü fenomenlerini kullanabilmek, kişiye kendi hayatında yapacağı seçimler konusunda çok güçlü bir rehber olabiliyor. Her insanın doğum haritası parmak izi kadar bireyseldir. Burdan yola çıkarak insan; hangi karmayla dünyaya geldiğini, hangi karmayı deneyimlediğini, potansiyellerini bilirse hayat akışındaki seçimlerini daha rahat yapabileceğine inanıyorum. Astroloji okulu ve astrolog Öner Döşer'in öğrencisi olarak gökyüzü fenomenlerinden ve kişiye özünü hatırlatan kadim meditasyon yöntemlerinden yararlanarak, bireyin kendi özel alanında ihtiyaçlarını belirleyip dış dünyasını da bu enerjiyle kurmasında yardımcı olacak bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştiriyorum.

To book or gift a private session with Melis, email here

Selin Basmacı Habip

Art Therapy Practitioner | Gestalt Coach  | 120 Minutes | Session in Turkish/English

Selin is doing both one to one and group art therapy sessions. She is also a member of art therapy team in Lape psychiatry hospital.
Selin deeply believes in the healing power of art and sees art therapy as a gateway for tapping into one’s inner wisdom and making a gentle contact with the unknown, untouched, unsaid and unreachable parts of one’s self. Selin uses a combination of expressive arts therapy techniques including visual arts such as painting, drawing, sculpting as well as writing and movement. While art on its own is a therapeutic process, focusing on one’s inner-self, making art and then forming a dialog with the artwork by the guidance of an art therapy practitioner cultivating a strong self-awareness is what distinguishes art therapy. 
No art skill is needed for these sessions as the aim is being able to express oneself without a filter like a kid. We call it “low skill high sensitivity”. 
To book or gift a private session with Selin, email here

Nağme Dürüst Kale

Barbara Brennan Practicioner and Gestalt Coach | 60 Minutes

Nağme is a  Barbara Brennan Practicioner and Gestalt Coach.

With a deep passion for holistic healing and an unwavering commitment to helping others; she has been supporting her clients since she graduated from the Barbara Brennan School of Healing, in 2017. 

After graduating from 4 year of Bbsh she is deepening her knowledge with Advance Stıdies of Barbara Brennan.

Through her studies, Nağme learned how to work with the human energy field, developing a keen intuition and a compassionate heart along the way.

Nağme also strengthened her skills with the Gestalt Coaching approach which creates self awareness for clients that enable expanded possibilities and new choices.

To book a private session with Nağme, email here